Fagstoff

Her vil du finne faginfornasjon, kategorisert i ulike områder. Du kan også søke etter artikler.

 

Sibbern Råd og Verdi AS er et rådgivnings- og konsulentselskap som har sitt hovedarbeidsområde innen verdsetting, og økonomi. 

 

Våre kunder er i stor grad næringslivet, særlig små og mellomstore virksomheter. Vi har svært mange oppdrag for landbruket.

 

Hos oss er kunden alltid i sentrum, og vi tilbyr rådgivning i et tett samarbeid med kunden. Rådgivning og løsningsforslag er alltid rettet mot kundens aktuelle forventninger, formål og krav.

Fagstoff

1. Taksering

Forberedelse til taksering

Dersom du skal ha en takst er det en fordel om du finner fram opplysninger som har betydning for vurderingen av eiendommen. Det kan gjøre jobben raskere å gjennomføre.

Les mer »
2. Eierskifte

Eierskifte for gården

Eierskifte på gården Et eierskifte eller et generasjonsskifte er viktig for alle parter som er involvert.  I forbindelse med eierskifte tar man valg for

Les mer »
2. Eierskifte

Om odel

Odel – Mange regler å sette seg inn i. Les mer om hvordan det påvirker eierskifte.

Les mer »
3. Rådgiving

Økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgiving omfatter mange områder. Investeringer, finansiering, driftsbudsjett, privatforbruk eller privatuttak, låne eller lease, skatt, mva. Vi kan hjelpe deg.

Les mer »
3. Rådgiving

Regnskapsrådgivning

Regnskapsføring er et fag som har et omfattende lovverk og regelverk. Hva bør bedriften gjøre internt, og hva bør bedriften sette bort? Har vi fått alle fradragene vi bør ha?

Les mer »
4. Bygninger og vedlikehold

Begreper for bygninger

Det er mange faguttrykk og begreper som ikke er like lett å forstå. Bl.a. rehabilitering, renovering og restaurering. Det kan være viktig å bruke rett beskrivelse.

Les mer »
4. Bygninger og vedlikehold

Hva kalles takformen?

Denne artikkelen presenterer ulike takformer og hva som er typiske trekk. Vi ser på Saltak, Valmet tak, Mansardtaket og Pulttak.

Les mer »
1. Taksering

Forutsetninger for takst

Som takstmenn er vi frittstående og uavhengig personer, vi har ikke noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Det betyr at vi vil gjøre en helt uavhengig vurdering, basert på befaring og dokumentasjon.

Les mer »

Adresse: 

Gamleveien 1 A, 3174 Revetal

Tlf. 33 00 29 09 
e-post: sibbern@sibbern.as