Fagstoff

Her vil du finne faginfornasjon, kategorisert i ulike områder. Du kan også søke etter artikler.

 

Sibbern Råd og Verdi AS er et rådgivnings- og konsulentselskap som har sitt hovedarbeidsområde innen verdsetting, og økonomi. 

 

Våre kunder er i stor grad næringslivet, særlig små og mellomstore virksomheter. Vi har svært mange oppdrag for landbruket.

 

Hos oss er kunden alltid i sentrum, og vi tilbyr rådgivning i et tett samarbeid med kunden. Rådgivning og løsningsforslag er alltid rettet mot kundens aktuelle forventninger, formål og krav.

Fagstoff

3. Rådgiving

Regnskapsrådgivning

Regnskapsføring er et fag som har et omfattende lovverk og regelverk. Hva bør bedriften gjøre internt, og hva bør bedriften sette bort? Har vi fått alle fradragene vi bør ha?

Les mer »
4. Bygninger og vedlikehold

Begreper for bygninger

Det er mange faguttrykk og begreper som ikke er like lett å forstå. Bl.a. rehabilitering, renovering og restaurering. Det kan være viktig å bruke rett beskrivelse.

Les mer »
4. Bygninger og vedlikehold

Hva kalles takformen?

Denne artikkelen presenterer ulike takformer og hva som er typiske trekk. Vi ser på Saltak, Valmet tak, Mansardtaket og Pulttak.

Les mer »
4. Bygninger og vedlikehold

Kledning er byggets jakke

Ytterkledning på bygget er det som beskytter reisverk mot vær og vind. Det finnes mange forskjellig varianter, men kledning av tre har tradisjonelt vært mest vanlig i landbruket.

Les mer »
5. Skog

Trekk til skogfond

Det nærmer seg vinter, og mange skogeiere planlegger nok skogsdrift. I den forbindelse er det viktig å være bevisst i forhold til trekk av skogfond. Her er en liten artikkel med informasjon og momenter man må være bevisst på når man skal bestemme seg for størrelsen på skogfondtrekket. Sibbern Råd og Verdi AS kan gjerne hjelpe deg i planleggingen av trekk og bruk av skogfond.

Les mer »
5. Skog

Tømmer som finansiering?

Om du trenger midler til investeringer i gårdsdriften, bør du vurdere om du kan ha tømmer i skogen som kan dekke hele eller deler av investeringen.

Les mer »
1. Taksering

Forutsetninger for takst

Som takstmenn er vi frittstående og uavhengig personer, vi har ikke noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Det betyr at vi vil gjøre en helt uavhengig vurdering, basert på befaring og dokumentasjon.

Les mer »
1. Taksering

Forberedelse til taksering

Dersom du skal ha en takst er det en fordel om du finner fram opplysninger som har betydning for vurderingen av eiendommen. Det kan gjøre jobben raskere å gjennomføre.

Les mer »

Adresse: 

Gamleveien 1 A, 3174 Revetal

Tlf. 33 00 29 09 
e-post: sibbern@sibbern.as