Vår historikk

av Sibbern_Admin

Vår historikk

Sibbern Råd og Verdi AS ble stiftet under navnet Sibbern Økonomi AS den 1. februar 2007. Selskapet ble stiftet som et regnskapskontor med rådgivingsaktiviteter. Eieren Marit Sibbern kjøpte opp et annet regnskapskontor i 2009, og slo sammen aktiviteten i selskapene i ROS Økonomi AS.

Firmaet Sibbern Økonomi AS har vært sovende siden 2010, det ble senhøsten 2021 tatt i brukt igjen og skiftet navn til Sibbern Råd og Verdi AS, samtidig som vedtektene ble endre slik at det ikke lenger er bokføring som er hovedaktiviteten, men rådgiving av mange slag, samt taksering.

Ved oppstarten av Sibbern Råd og Verdi AS ble Dag Erik Kristensen hentet inn som aktiv deleier i selskapet fra høsten 2021.

Du kan kontakte oss ved å ringe 33 00 29 09 eller fylle ut og sende skjemaet under - så tar vi kontakt med deg.

Adresse: 

Gamleveien 1 A, 3174 Revetal

Tlf. 33 00 29 09 
e-post: sibbern@sibbern.as