Arrangementer

av Sibbern_Admin

Arrangementer

Arrangementer

  • 8. juni: Larvik kommune, Colab Larvik og Tjølling bondelag inviterte til økonomi-kveld i landbruket. Kurset ble holdt i forbindelse med prosjektet Innovasjon i landbruket, som er støttet av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Marit Sibbern snakket om «Aksjeselskaper i landbruket» og «Lån vs. leasing for kjøp av driftsmidler».

  • 11. mai: Webinar fra Start i Vestfold. Som gründer har man ofte ikke sin egen regnskapsfører, derfor tilbyr vi deg muligheten til å stille spørsmål direkte til en regnskapsfører, som har god kompetanse innen skatt. Marit Sibbern har lang erfaring innenfor sitt fagområdet, i tillegg er hun gründer så hun vet av erfaring hvor «skoen trykker»!

  • På et seminar 30 mars 2022 i Larvik var temaet skatteplanlegging. I landbruket kan overskuddet fra næringsvirksomheten variere mye, noe som igjen påvirker de rettigheter den næringsdrivende har til sykepenger, foreldrepenger og alderspensjon.

Adresse: 

Gamleveien 1 A, 3174 Revetal

Tlf. 917 32 455 
e-post: sibbern@radogverdi.no