Nyheter

Nytt

  • Er det viktig med grunnleggende innføring i økonomi før og under oppstart av egen bedrift? Økonomiforståelse er et populært tema for nyetablerere og gründere i oppstartsfasen. Den 8. desember holdt START et av sine mange kurs på Gründeriet, Sandefjord. Foredragsholder var Marit Sibbern fra Sibbern Råd og Verdi.

  • Er det viktig med grunnleggende innføring i økonomi før og under oppstart av egen bedrift? Økonomiforståelse er et populært tema for nyetablerere og gründere i oppstartsfasen. Den 1. desember holdt START et av sine mange kurs på Revetal bibliotek. Foredragsholder var Marit Sibbern fra Sibbern Råd og Verdi.

  • Med bakgrunn fra skogbruk, regnskap, økonomi, prosjektledelse, og landbrukstakst, er mine oppgaver knyttet til takst av landbrukseiendommer, og konsulentarbeid innen driftsplanlegging, eierskifte, arealforvaltning, rådgivning, mm.

  • 26. september: Larvik kommune, Colab Larvik og Gründernettverket inviterte til Eierskiftekurs, som ble holdt av Marit Sibbern. Kurset er egnet både for deg som skal overdra gården innad i familien, og deg som skal selge på det åpne markedet. Marit Sibbern, fra Sibbern Råd og Verdi, har lang erfaring med å bistå i salg av landbrukseiendommer.

Adresse: 

Gamleveien 1 A, 3174 Revetal

Tlf. 33 00 29 09 
e-post: sibbern@sibbern.as