Eierskifte for gården

av Sibbern_Admin

Eierskifte på gården

Et eierskifte eller et generasjonsskifte er viktig for alle parter som er involvert.  I forbindelse med eierskifte tar man valg for mange år framover.  Den som overdrar / selger eiendommen avvikler ofte et livsverk og overdrar ofte også boligen.  De som kjøper tar store avgjørelser som har betydning for resten av livet, både med hensyn på arbeidsplass og bolig. For mange, både selger, kjøper og nærmeste familie, kan en slik periode og prosess være preget av refleksjon og følelser knyttet til det som har vært, og det som kommer.

Økonomisk er gårdsoverdragelsen avgjørende for partene.  Den som kjøper skal ha mulighet til å drive eiendommen, og selv om mange påtar seg vesentlig større arbeidsmengder enn andre for en lavere lønn så må det være gjennomførbart for kjøper og hennes/hans familie. 

Selger skal ofte ha et oppgjør hun/han/de kan leve med, og som kan trygge deres framtid. Selv om det ofte er betydelige gaver eller forskudd på arv, må dette også gjøres på en måte som ivaretar familiefreden, f.eks. til søsken.

Det er mye følelser i slike prosesser, men det er også et omfattende regelverk som man må han kjennskap til, her nevnes kort skatt, mva, arv, odel, finansiering, verdsettelse og konsesjon. Eierskifte er en kombinasjon av å ta hensyn til alle menneskene som er involverte og det omfattende regelverket, og man må han inngående kunnskap om begge deler.  Lang erfaring fra bransjen og økonomien i landbruket er en viktig forutsetning, i tillegg til formell kompetanse, og det er heller ingen ulempe å ha vært gjennom prosessen selv.

Velkommen til en prat om eierskifte.     

Ring oss på 33 00 29 09

Eller fyll ut skjemaet under og send inn så tar vi kontakt. 

Adresse: 

Gamleveien 1 A, 3174 Revetal

Tlf. 33 00 29 09 
e-post: sibbern@sibbern.as