Forutsetninger for takst

av Sibbern_Admin

Forutsetninger for takst

Som takstmenn (og -damer) er vi frittstående og uavhengig personer, vi har ikke noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Det betyr bl.a. at vi ikke har noen fordeler eller preferanser til personer, fimaer, etater el.l. vi vil derfor gjøre en helt uavhengig vurdering.

Det er viktig at eier / oppdragsgiver leser igjennom takstdokument før det gjøres ferdig, slik at vi kan få informasjon/ tilbakemelding dersom det finnes feil, mangler eller om det er noe vi har misforstått.  På bakgrunn av denne informasjonen vil vi ha muligheten til å rette opp det som bør rettes opp.

Eiendommen vurderes slik den fremstår, heftelsesanmerkninger blir ikke vurdert, med mindre det er spesielt angitt i taksten. Det forutsettes at informasjonen som kommer under befaringen er korrekt. Det antas videre at bygninger og rom er godkjent for gjeldende bruk ved befaring. Det blir ikke foretatt kontroll av byggemeldinger, ferdigattester eller andre forhold som kan avgrense bruken.

Takstmannen vil ikke være ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som vedkommende ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt eiendommen slik god skikk tilsier. Konsesjonstakst er ikke en tilstandsrapport, men en vurdering av verdien i h.h.t. konsesjonslovens bestemmelser. Dersom man ønsker teknisk gjennomgang, må det gjøres separat.

Mange eiendommer har et behov for opprydding, dette forutsetter at blir gjennomført.  Opprydding koster betydelig beløp dersom det blir satt bort til profesjonelle aktører.

Det forutsettes også at eiendommen fortsatt drives samlet som landbrukseiendom.

Arealfordelingen er basert på gårdskartet sine tall med markslag. Bygninger er målt innvendig med laser, og det blir skjønnsmessig lagt til veggtykkelser. Det kan derfor avvike noe fra faktisk grunnflate.

Vi vil gjerne hjelpe dere med dette.

Ring oss for en innledende samtale på 33 00 29 09

Eller fyll ut og send inn skjemaet under – så tar vi kontakt

Adresse: 

Gamleveien 1 A, 3174 Revetal

Tlf. 33 00 29 09 
e-post: sibbern@sibbern.as