Forberedelse til taksering

av Sibbern_Admin

Forberedelse til taksering

Dersom du skal ha en takst er det en fordel om du finner fram opplysninger som har betydning for vurderingen av eiendommen. Og det kan være opplysninger som gjør jobben raskere og lettere å gjennomføre.  Eksempler på dokumenter:

  • Avtaler som er inngått for eiendommen. Her er det mange muligheter: jordleie, tomteleie, festekontrakter, steinbrudd, annen utleie av arealer eller bygninger.
  • Skogplan hvis det finnes,
  • Tegninger for bygninger

Før vi kommer på befaring har vi vurdert kart og hjemmelsopplysninger til eiendommen.

Vi vil gjerne hjelpe dere med dette.

Ring oss for en innledende samtale på 33 00 29 09

Eller fyll ut og send inn skjemaet under – så tar vi kontakt

Adresse: 

Gamleveien 1 A, 3174 Revetal

Tlf. 33 00 29 09 
e-post: sibbern@sibbern.as