Tømmer som finansiering?

av Marit Sibbern

Har du tømmer som kan brukes i finansiering?

Om du går med tanker om investering i bygg, driftsmiddel, bil eller lignende, og du må lånefinansiere hele eller deler av investeringen, må du vurdere om du kan ha verdier i tømmer som kan brukes til finansiering.

Tømmerprisene og avsetningen av tømmer både til industri og ved har hatt en positiv utvikling i senere tid (dette skrives januar 2024), så det kan absolutt lønne seg å gjøre en vurdering dersom du har skog tilgjengelig.

Om du for eksempel har noen hundre kubikk med gammelskog stående, er det ikke sikkert denne lenger har så god forrentning der den står. Da kan det heller lønne seg å hogge denne og bruke nettoen til nødvendige investeringer på gården.

La oss si du har 500 kubikk tømmer stående tilgjengelig for hogst, og at du får ca 200 kr pr kubikk netto for dette, så har du 100 000 kr tilgjengelig der. Dette kan da benyttes til f eks oppgradering av driftsbygning eller til delbetaling av traktor mm.

Vi i Sibbern Råd og Verdi AS vil gjerne hjelpe deg med en vurdering av tilgjengelig tømmer, og en tilhørende analyse av hvor mye kapitalreserver du kan ha tilgjengelig i skogen. Ta kontakt med oss !

Adresse: 

Gamleveien 1 A, 3174 Revetal

Tlf. 33 00 29 09 
e-post: sibbern@sibbern.as