Samarbeidsavtale med Bondelagets Servicekontor AS

av Per Aksel Andersen

Samarbeidsavtale med Bondelagets Servicekontor AS

Sibbern Råd og Verdi AS har i januar 2024 inngått samarbeidsavtale med Bondelagets Servicekontor AS, Avdeling for Regnskap og Juridisk Service (RJS).

I avtalen er vi i Sibbern Råd og Verdi AS definert som et kontor med spesialiserte rådgivertjenester i landbruket (KSR), og vi er et av de første kontorene som får inngå denne typen avtale. Avtalen gir oss adgang til spesialisterte rådgivertjenester fra Bondelagets Servicekontor AS. Bondelagets Servicekontor innehar bred kompetanse innenfor eierskifte, økonomi, regnskap, skatt, eiendoms- og forvaltningsrett, og forsikringsrett.

Denne avtalen gjør at vi i Sibbern Råd og Verdi har tilgang til den fremste fagstøtte og et svært solid fagmiljø innen de fagområder hvor vi yter tjenester, og dette kommer våre kunder til gode.

Ta kontakt med oss om dine problemstillinger så vil vi hjelpe dere !

Adresse: 

Gamleveien 1 A, 3174 Revetal

Tlf. 33 00 29 09 
e-post: sibbern@sibbern.as