Begreper for bygninger

av Sibbern_Admin

Begreper og definisjoner som brukes

En bygning er en frittstående fast konstruksjon, bygget for å gi ly til mennesker eller til husdyr, materiell og tekniske installasjoner.

Når man lager takster for bygninger på gården / eiendommen benytter vi noen faguttrykk og begreper som ikke er like lett å forstå. Her skal vi prøve å gi noen forklaringer på disse uttrykkene vi benytter. Slike faguttrykk brukes ofte upresist eller feil på folkemunne.

Begrep StikkordForklaring
Modernisering Oppgradere til moderne stil og kvalitetSkifte ut elementer til dagens standard, f.eks. innredninger, vinduer etc. Større vekt på estetikk og smak enn ved teknisk oppgradering. Endrer ikke planløsning.
Oppgradering Utskifting og reparasjon for å møte nye, strengere kravMer rettet mot oppgradering av tekniske ytelser enn modernisering. Kan medføre endring av planløsning.
Oppussing Istandsetting, fornyelse og modernisering pga. slitasje eller utdateringDel av vedlikehold. Utbedring av slitasje, f.eks. maling og tapetsering. Endrer ikke planløsning.
Ombygging Endring av en bygnings egenskaper/funksjoner og planløsningStørre bygningsmessige endringer. Omfatter ofte også oppgradering.
Rehabilitering Istandsetting av bygningsdeler og komponenter uten at de endrer funksjonalitetOppgradering, reparasjon og utskifting av elementer som ikke lenger oppfyller krav til funksjon og ytelse. Kan innebære endret planløsning
Renovering Oppgradering/ standardheving til akseptabelt nivåOppgradering av eldre bygningsdeler, komponenter og systemer. Ikke endret planløsning.
Reparasjon Gjenoppretting av funksjonen til defekt bygningsdel/enhetGjøre et produkt funksjonsdyktig uten hel utskifting
Restaurering Tilbakeføring til tidligere tilstandPlanløsning, materialer og utførelse fra aktuell tidsepoke
Utbedring Reparasjon, rehabiliteringSom følge av uønsket hendelse eller forsømt vedlikehold

Det er mange faguttrykk som brukes. I dagligtale er det kanskje ikke så viktig å være nøye med bruken, men i forhold til myndigheter, regelverk og mulige støtteordinger må ordene velges med omhu.

Adresse: 

Gamleveien 1 A, 3174 Revetal

Tlf. 33 00 29 09 
e-post: sibbern@sibbern.as