Ottar Hellenes

av Marit Sibbern

Ottar Hellenes

Ottar sine arbeidsoppgaver og bidrag
Med bakgrunn fra skogbruk, regnskap, økonomi, prosjektledelse, og landbrukstakst, er mine oppgaver knyttet til takst av landbrukseiendommer, og konsulentarbeid innen driftsplanlegging, eierskifte, arealforvaltning, rådgivning, mm.

Arbeidserfaring

Er fra gård i Hvarnes i Lågendalen, hvor det ble drevet kombinert med jordbruk, skogbruk og gris. Valgte selv skogen som yrkesvei, og etter fagutdanning ved skogskolen på Saggrenda i Kongsberg på 80-tallet, drev jeg de første årene av yrkeslivet som skogsarbeider og entreprenør med hogst, tømmerkjøring, og skogkulturarbeid på oppdrag for Vestfold Lågen Skogeierforening. Etter noen år med videre utdanning jobbet jeg i Vestfold Lågen skogeierforening som skogplanlegger, med skogregistrering og utarbeidelse av skogbruksplaner, og noe takst. Deretter ble det flytting til Follo i Akershus og jobb med informasjon og styrearbeid i Skogselskapet Oslo og Akershus. Jobbet deretter flere år innen regnskap og revisjon, blant annet ved Våle regnskapskontor i Re, hvor jeg førte landbruks- og forretningsregnskap.

De siste årene har jeg jobbet som konsulent og rådgiver i skogkonsulentselskapet Nettskog, med prosjekt- og byggeledelse av linjerydding for ulike nettselskap og Bane NOR, GIS/kartarbeid, utarbeidelse av ryddeplaner, erstatningstakster mm. Har nylig gjennomført kurs i taksering av landbrukseiendom, og er autorisert takstmann i Norsk Landbrukstakst (NLT). Jobber nå i Sibbern Råd og Verdi med takst av landbrukseiendommer, og konsulentarbeid innen driftsplanlegging, eierskifte, arealforvaltning, rådgivning, mm.

Formell utdanning

Jeg valgte skogbruk som utdanningsvei, og startet med fagutdanning på skogskolen Saggrenda i Kongsberg i 1981/82, samt skogbrukerkurs i 88/89, og gikk så opp til fagprøven i skogbruk. Etter noen år i skogen tok jeg generell studiekompetanse på kveldsgymnaset, og studerte deretter til skogingeniør ved Gjøvik ingeniørhøgskoles skogavdeling Brandbu 1991-94, og fortsatte videre ved den gang Norges Landbrukshøgskole på Ås, hvor jeg ble forstkandidat med hovedfag i skogøkonomi og planlegging i 1997. Har i årene etter det tatt videreutdanning innen regnskap og økonomi, GIS (digitale kart), og kurs og autorisasjon for landbrukstakst i Norsk Landbrukstakst (NLT) hvor jeg ble autorisert takstmann og medlem i 2021.

Personlige opplysninger

På det personlige plan er jeg gift og har to voksne barn. Vi har bodd i Drøbak i 20 år, men planlegger å flytte tilbake til Vestfold. Fritiden benyttes til hobbyer som kor og organisasjonsarbeid, friluftsliv, gjerne på ski, og vedlikehold av bil, hus og hytte.

Adresse: 

Gamleveien 1 A, 3174 Revetal

Tlf. 33 00 29 09 
e-post: sibbern@sibbern.as