Dag Erik Kristensen

av Sibbern_Admin

Dag Erik Kristensen

Dag Erik sine arbeidsoppgaver og bidrag
Med bakgrunn fra byggfaget og landbruket blir mine oppgaver særlig landbrukstaksering og oppfølging av bygninger. Jobben vil bli kombinere med fortsatt aktiv drift av gården Hals & Serkland.

Arbeidserfaring

Startet min yrkeskarriere som avløser på gårdsbruk i bygda, videre ble dette kombinert med lærlingkontrakt i Våle-Bygg AS. Der jeg besto svennebrev som Tømrer i 1991. Veien videre etter dette gikk til Forsvaret med flere ledende stillinger i operativtjeneste i inn og utland. Etter 5 års tjeneste i Forsvaret ble jeg rekruttert videre inn til diverse lederstillinger i Regjeringskvartalets sikkerhetsavdeling. Startet parallelt fra 1995 som medeier i Hals samdrift (Gårdsbruk), hvor jeg overtok fullt ut i 2001 og flyttet hjem til Våle igjen. Etter 15 år i maktens høyborg var det med litt vemod jeg så det som vanskelig å kombinere dette med stadige utvidelser av gårdsdriften og pendling til Oslo sentrum. Da dukket ideen opp med å starte eget vedlikeholds- og håndverksfirma som selvstendig næringsdrivende ved siden av gårdsdriften. I 2016 ble driften ved gården også utvidet med entreprenørskap på leiekjøring med slagespredning av bio-gjødsel for andre gårdbruker.  

Formell utdanning, autorisasjoner, sertifiseringer og viktige kurs

Etter videregående på tømrerlinje med generell studiekompetanse ble det etatsutdanning i Hæren ved befalsskolen for Kavaleriet. Har gjennomførte utdannelse i militæridrett i regi av Norges Idrettshøyskole. Forsvarets skole i etterretning/ sikkerhetstjeneste. Prosjektledelse ble studert hos Berdal Strømme AS. Agronomkurs er gjennomført på Vestfold Landbruksskole, Melsom. Jeg er serifisert tekstmann for landbruk, etter utdanning  i regi av Norsk Landbrukstakst.

Personlige opplysninger

Gift og har tre barn. 
Fritiden går mye med til å følge opp interessene til barna, særlig med sykling og hopp.

Adresse: 

Gamleveien 1 A, 3174 Revetal

Tlf. 33 00 29 09 
e-post: sibbern@sibbern.as