Marit Sibbern

av Sibbern_Admin

Marit Sibbern

Arbeidsoppgaver og bidrag
Med lang erfaring kan arbeidsoppgavene bli mange. Taksering er et felt jeg har arbeidet lenge med, og som utgjør en viktig del av virksomheten. Eierskifte for landbrukseiendommer er et arbeidsfelt som jeg jobber mye med.  Da kommer man inn på både skattespørsmål, arve- og skiftespørsmål, mellommenneskelige utfordringer og mye mer.  Regnskapsoppfølging og regnskapsoptimalisering er viktig spørsmål.  Skatteplanlegging og gevinstberegninger er ofte aktuelt.  Jeg holder gjerne kurs i skatt, økonomi el.l. for næringslivet eller kollegaer i bransjen. Økonomisk rådgiving av forskjellige slag, og forretningsutvikling.

Arbeidserfaring

Det er regnskapskontor som har vært min arbeidsplass gjennom livet.  Jeg ble daglig leder da jeg var 27 år, og etter det har jeg jobbet som daglig leder og rådgiver. Jeg har også vært eier av regnskapskontor.

Jeg har også hatt og har styreverv i både organisasjoner (f.eks Økonomiforbundet og Regnskap Norge), i lokale bedrifter og i interkommunale virksomheter.

Som odelsjente overtok jeg gården og har drevet den. Det var korn og frø samt gris på gården. Jeg har fortsatt førerkort for lastebil. Jeg har også en sommer som seterbudeie i Valdres, der det var kuer.

Formell utdanning, autorisasjoner, sertifiseringer og viktige kurs

Etter videregående på regnskap/ økonomi-linje ble det Agder distriktshøyskole Øk/ Adm med regnskap og revisjon.  Deretter kom Vestfold landbruksskole på Melsom, der ble jeg agronom.  Jeg har gått en rekke kurs og også tatt en liten bunke med høyskolekurs opp gjennom.

Autorisert regnskapsfører. Rådgiver innen skatt, regnskap, mva, og økonomi for kunder i mange bransjer. Oppdragskontroll.

Sertifisert takstmann, utdannet i 1992 gjennom et program som gikk i regi av Norges Takseringsforbund (nå: Norsk Takst). Har i alle disse årene vært medlem i Norsk Takst, fram til jeg gikk over til Norsk Landbrukstakst, da flertallet av takstmenn for landbruket dannet denne foreningen

Personlige opplysninger

Jeg solgte gården da jeg ikke har barn og kjøpte isteden en lettstelt leilighet i Horten, på Sjøsiden. Det gjør det lettere å reise på spennende turer rundt om i verden.

Adresse: 

Gamleveien 1 A, 3174 Revetal

Tlf. 33 00 29 09 
e-post: sibbern@sibbern.as