Trekk til skogfond

av Marit Sibbern

Vær bevisst om trekk til skogfond

Skogfond er et pålagt trekk som gjøres av tømmeroppgjøret, før eier får utbetalt tømmeroppgjøret. Avsetningen til skogfond skal være mellom 4 og 40 % av bruttoinntekten fra tømmersalget.

Pengene tilhører den eiendom som tømmeret hentes fra, men de er låst på en fondskonto hos den offentlige landbruksforvaltningen, og blir kun utbetalt til visse investeringer på den enkelte eiendom. Det er skogansvarlig i den enkelte kommune som administrerer skogfondordningen.

Ordningen er meget gunstig skattemessig, og man kan ta ut midler både til å lønne egen og andres innsats med investering i ny skog, m.m. Man kan bruke det til veier, bruer, kurs, skogplaner, bioenergianlegg mm., og man blir kun skattlagt for 15 % av det man tar ut fra skogfond, dvs 85 % av uttaket er skattefritt.

Men, skogeier får ingen rente på de midler som står inne på skogfond, så det er økonomisk lurt å hente de raskt ut igjen, og være bevisst på hvor stor %- andel man trekker til skogfond.

Om man vet at man trenger mye skogfond til mye investering i planting, ungskogpleie eller veibygging, er det lurt å ta høy avsetning. Men, om man er godt a jour med både ungskogpleie og veibygging, så trenger man kanskje ikke så stort trekk til skogfond, da er det viktig å tilpasse trekket.

Om man har mye penger stående inne på Skogfond, og ser at man ikke får brukt de, kan man søke kommunen om å frigi midler, men slike frigitte midler gir ikke skattefordel ved uttak. Det kan allikevel være lønnsomt, da man som nevnt ikke får noen forrentning på skogfondet.

Vi i Sibbern Råd og Verdi AS vil gjerne bistå deg med planlegging av trekk og bruk av skogfond.

Man kan også få hjelp og veiledning hos kommunen, eller på nett, både hos Landbruksdirektoratet og hos Statsforvalter, Skogkurs.no, og hos din lokale skogbruksleder når du melder inn tømmeret.

Adresse: 

Gamleveien 1 A, 3174 Revetal

Tlf. 33 00 29 09 
e-post: sibbern@sibbern.as