Marit Sibbern inn som prosjektleder for taksering av pelsdyranlegg

av Dag Erik Kristensen

Marit Sibbern inn som prosjektleder for taksering av pelsdyranlegg

Landbruksdirektoratet valgte i fjor høst Norsk Landbrukstakst (NLT) til å gjennomføre takseringene. Landbruksdirektoratet og NLT har gjennom flere møter diskutert gjennomføringen av oppdraget med å taksere pelsdyrfarmer. Direktoratet har ønsket å få mer informasjon om hvordan takseringen i praksis gjennomføres. Gjennomgangen viser at måten takseringen har vært gjort på er i tråd med takstfaglige prinsipper. Landbruksdirektoratet har likevel hatt behov for å gi noen presiseringer til takseringsoppdraget. På noen områder har Landbruksdirektoratet bedt om mer dokumentasjon og informasjon om skjønnet som er gjort i den enkelte takst. Partene er enige om at takstene skal inneholde dette.

På bakgrunn av dette ble Marit forspurt av Norsk Landbrukstakst som Sibbern Råd og Verdi er medlem av. Marit har takket ja til oppdraget og er nå inne som prosjektleder for den videre prosessen.

Ottar og Dag Erik vil også delta i arbeidet med taksering av anleggene i Sør-Norge.

Adresse: 

Gamleveien 1 A, 3174 Revetal

Tlf. 33 00 29 09 
e-post: sibbern@sibbern.as