Kurs om skatteplanlegging i landbruket

av Per Aksel Andersen

Skatteplanlegging i landbruket

På et seminar 30 mars 2022 i Larvik var temaet skatteplanlegging.  Temaet passet godt siden skattemeldingen ble lagt ut på denne tiden. 

I landbruket kan overskuddet fra næringsvirksomheten variere mye, noe som igjen påvirker de rettigheter den næringsdrivende har til sykepenger, foreldrepenger og alderspensjon. Variasjon i resultatene påvirker også skatten man betaler det enkelte år, og det kan medføre at man noen år ikke får utnyttet jordbruksfradraget, at man mister grunnlaget for tidligpensjon eller at man enkelte år betaler mye trinnskatt.  Det er smart å ha jevne inntekter, men det er mange faktorer som påvirker resultat og som man selv ikke kan gjøre noe med, f.eks politiske endringer og vær. Men en det er også mye man kan gjøre noe med selv, f.eks investering, vedlikehold, avskrivninger mm.  Temaene som ble gjennomgått   

  • Overordnet om skatt
  • Skattesatser og rettigheter
  • Næringsinntekt / kapitalinntekt
  • Avskrivning eller påkostning
  • Skog – tømmerkonto
  • Kort om skatt i AS I forhold til EPF
  • Skatt ved eierskifte

På YouTube finner du noe av det som ble sagt her.

Adresse: 

Gamleveien 1 A, 3174 Revetal

Tlf. 33 00 29 09 
e-post: sibbern@sibbern.as