Økonomiforståelse for gründere

av Marit Sibbern

Økonomiforståelse for gründere

Den 7. april holdt Start i Vestfold et av sine mange seminarer.  Kurset var på Bakkenteigen.  Marit Sibbern var som mange ganger før foredragsholder på Økonomiforståelse.  Temaene var:

 • Hva er suksessfaktorer sett med en regnskapsførers øyne?
 • Om merverdiavgift
 • Overordnet om skatt for virksomheter,
  • herunder forskjellen mellom AS og EPF
 • Kort om forskjellen mellom EPF og AS for en eier.
  • Rettigheter ved sykdom/svangerskap/ arbeidsledighet
 • Omdanning / overdragelse av virksomhet
  • Salg av virksomhet
  • Omdanning fra EPF til AS (skatteutsettende / skattepliktig).
 • Hva er best, AS eller EPF?
  • Stifte, kjøp, salg og nedleggelse av virksomhet
 • Økonomiske kalkyler
  • Beregne pris, hva må jeg ha for en tjeneste eller en vare?
  • Hva koster en ansatt?

Se gjerne på startivestfold.no

Adresse: 

Gamleveien 1 A, 3174 Revetal

Tlf. 33 00 29 09 
e-post: sibbern@sibbern.as