Internt kurs for ansatte i Handelsbanken

av Marit Sibbern

Internt kurs for ansatte i Handelsbanken

Internseminar for ansatte i Handelsbanken gikk av stabelen den 3 mai. Temaene regnskap og verdsetting i landbruket.

Ansatte i Handelsbanken ønsker å øke sin kompetanse for å gi landbruksmarkedet bedre tilbud, og seminarer er et tiltak for å bidra til det.  Stikkord fra temaene som berøres er bl.a. hvordan vurdere kvaliteten på et landbruksregnskap, takst på landbrukseiendommer, virksomhetsformer i landbruket herunder hvorfor enkelt-personforetak og hva med AS i landbruket? Eierforhold, odel, konsesjon mm.  En kundes regnskap blir gjennomgått som eksempel.

Adresse: 

Gamleveien 1 A, 3174 Revetal

Tlf. 33 00 29 09 
e-post: sibbern@sibbern.as